Dom > Znanje > Sadržaj
Kako instalirati kupaonica vodovodnih cijevi
- Sep 05, 2018 -

1,TOn opći kupaonica ima tople i hladne vode cijevi, materijal je uglavnom ppr cijevi, udaljenost između tople i hladne cijevi ne može biti previše blizu.

2,BKupaonica vodovodnih cijevi su s krova, što može smanjiti šanse za ljudska

Šteta. Sučelje i izlaz tople i hladne cijevi moraju biti paralelne. Općenito, s lijeve strane je vruće i s desne strane je cijev hladne vode.

3,TOn cjevovoda dizajn bi trebao biti kako bi se izbjeglo savijanje, što je više moguće od sklop.

Konačno, položajni padini obujmice cijevi treba također zadovoljiti potražnju, i

Svaki ventil trebao biti instaliran stan kako bi se olakšalo buduće korištenje i održavanje.

4.Hladne i tople vode cijevi su u zid. Kada je otvoren utor, na

Dubina utora treba provjeriti. Tople i hladne vode cijevi mogu biti u istom utor.